Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 • 34-300 Żywiec
tel. +48 33 861 28 98 • faks +48 33 860 20 53