Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Ekolaur XX-lecia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii

Polska Izba Ekologii w Katowicach wyróżniła Związek Międzygminny ds. Ekologii podczas jubileuszowej 20.edycji konkursu Ekolaury przyznając specjalną nagrodę Ekolaur XX-lecia za całościową realizację Projektu “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, który w sposób kompleksowy uregulował problem gospodarki wodno – ściekowej na Żywiecczyźnie.

Wręczenie nagród odbyło się 23 listopada br. w Katowicach, statuetkę oraz dyplom  odebrali Dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE Katowice , przez wiele lat związany z realizacją tego programu oraz obecny Przewodniczący Zarządu Związku Pan Józef Bednarz.

Konkurs „Ekolaury  2021” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju. Ekolaury  są przyznawane w dziewięciu kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa; Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami; Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; Ekoprodukt, zielone technologie; Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody; Energooszczędność, efektywność energetyczna; Czystsza Produkcja; Gmina, związek gminny przyjazny środowisku oraz Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności