Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Harmonogram dyżurów Ekodoradców – luty/marzec 2024r.

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu żywieckiego do bezpłatnych konsultacji m.in. w zakresie doradztwa wymiany źródła ciepła na ekologiczne wraz z możliwościami uzyskania dotacji na ten cel.

Ekodoradcy LIFE w miesiącach luty/marzecń 2024r. będą pełnić dyżury w biurze projektu w Żywcu ul. Ks. Słonki 4 ( pon – czw 7.30 – 16.00) i w gminach powiatu żywieckiego, zgodnie z harmonogramem.

Zapraszamy!

Pobierz harmonogram dyżurów – luty/marzec 2024r. :

harmonogram II III 24

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności