Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Komunikat dla Grantobiorców Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”

Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie grantu został wyznaczony na dzień 01.03.2021 godz 15.00.
Wszystkie osoby, które znalazły się na liście grantobiorców Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie grantu w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2021r .
Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami- szczegóły dokumentów są dostępne na stronie http://zywiec.ascalor.pl/ – w zakładce dla mieszkańców.
Wnioski można złożyć w Biurze Operatora w Żywcu ul. Powstańców Śląskich 2/9 lub na dyżurach w gminach.
Nie złożenie wniosku w terminie oznacza skreślenie z listy uczestników.
Po złożeniu wniosku zostanie on zweryfikowany, a w kolejnym kroku Grantobiorca w celu podpisania umowy grantowej zobowiązany będzie dostarczyć m.in formularz wyboru wykonawcy. Grantobiorcy, którzy mają już wybranego wykonawcę mogą złożyć formularz wyboru wykonawcy wraz z wnioskiem o udzielenie grantu.

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności