Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Na Żywiecczyźnie powstaną Magazyny Energii Elektrycznej

W dniu 18 kwietnia  Związek Międzygminny ds. Ekologii podpisał umowę z konsorcjum firm MY-SOFT Sp. z o.o. i Markel Sp. z o.o. pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”.
Zgodnie z umową w 12 gminach należących do Związku zostanie zaprojektowane i  zamontowane 12 sztuk Bateryjnych Magazynów Energii Elektrycznej zintegrowanych wspólnym systemem zarządzania.
Wartość umowy: 5 560 000 zł .
Termin realizacji umowy : 14 miesięcy.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności