Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Nowe władze – Nowe wyzwania!

14 kwietnia br.  Rada Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” przeprowadziła wybór nowych władz. W wyniku  głosowania zdecydowano, że w Prezydium Rady Klastra zasiądą:
1. Antoni Szlagor – Przewodniczący Prezydium Rady (Burmistrz Żywca)
2.Adam Sikorski – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady ( Prezes Zarządu Unimot S.A.)
3.Andrzej Kalata – Członek Prezydium Rady (Starosta Żywiecki)
4. Józef Bednarz – Członek Prezydium Rady (Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu)
5. Zofia Wawrzyczek – Członek Prezydium Rady ( Wiceprezes Zarządu Euvic Energia)
6. Krzysztof Okrzesik – Członek Prezydium Rady (Wójt Gminy Gilowice)
Prezydium Rady jest organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra Energii.

Jednocześnie wybrano władze Komitetu Klastra Energii , który pełni funkcję zarządzającą w następującym składzie:
1. dr Janusz Michałek – Przewodniczący Komitetu Zarządzającego (Prezes Zarządu KSSE Katowice)
2. Marcin Caputa – Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzającego (Prezes Zarządu Elmontaż Sp. z o.o.)
3. Stanisław Baczyński – Członek Komitetu Zarządzającego (Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Żywcu / Radny Sejmiku Woj. Śląskiego)
4. Piotr Budzisz – Członek Komitetu Zarządzającego (Doradca Atsys.pl)
5. Marian Kurowski – Członek Komitetu Zarządzającego (Wicewójt Gminy Węgierska Górka).

Nowe władze mają przed sobą dwuletnią kadencję w której wyznaczono już pierwsze cele strategiczne. Jest to zbiorowy zakup energii dla lokalnych podmiotów , realizacja inwestycji w zakresie minimalizacji kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego, prowadzenie ewidencji emisyjności budynków, wyznaczenie pełnomocników w gminach oraz ich kompleksowe przeszkolenie w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności