Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Pilotażowy program montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny

W związku z podpisanym w dn. 18 listopada 2016r. Listem Intencyjnym z Grupą CZH S.A., dotyczącym współpracy w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw. „niskiej emisji” Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, jako Lider Klastra we współpracy z Grupą CZH S.A. rozpoczyna pilotażowy program montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny.

Podmioty zainteresowane montażem elektrofiltru kominowego na terenie swojej posesji prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędem , gdzie prowadzone są zapisy do projektu.

Elektrofiltr kominowy – kliknij po więcej informacji

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności