Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Podpisanie umów w ramach Projektu “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”

Związek Międzygminny ds. Ekologii informuje o podpisaniu umów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej:
I. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice – kontrakt 22-3”
Data zawarcia Umowy: 08 czerwca 2022 r.
Termin realizacji  umowy: do 30 listopada 2022 r.
Wynagrodzenie stanowi kwotę brutto w wysokości: 1.621.055.01 zł.
Wykonawca : WODPOL Sp. z o.o. Żywiec.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice

W zakresie rzeczowym inwestycji jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Klonowa, Południowa, Mała w miejscowości Pietrzykowice”:

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 mm o dł.=   223,20 m.b.

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE-RC Ø 225 mm  o dł.=   251,00 m.b.

– sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-RC Ø 90 mm o dł.=   254,20 m.b.

Razem =  728,40 m.b.

– przyłącza + odejścia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 160 mm  w ilości 9 szt. o dł. łącznej  o dł.=   133,80 m.b.

Łącznie =  862,20 m.b.

– przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Mickiewicza i drodze dojazdowej (dz. nr ewid. 3657/1) w miejscowości Pietrzykowice”:

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 mm o dł.=   98,70 m.b.

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE-RC Ø 225 mm o dł.=     67,90 m.b.

– sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-RC Ø 90 mm o dł.=   295,70 m.b.

Razem =  462,30 m.b.

– przyłącza + odejścia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z rur PVC-U Ø 160 mm  w ilości 5 szt. o dł. łącznej o dł.=     37,10 m.b.

Łącznie =  499,40 m.b.

– przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt.

wraz z robotami tymczasowymi, towarzyszącymi oraz odtworzeniem nawierzchni.

II. Kontrakt 22-4 pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Sadowych w miejscowości Łodygowice’’
Data zawarcia Umowy: 08 czerwca 2022 r.
Termin realizacji  umowy: do 30 listopada 2022 r.
Wynagrodzenie stanowi kwotę brutto w wysokości: 775.405,51 zł.
Wykonawca : WODPOL Sp. z o.o. Żywiec.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice w ulicy Sadowych

W zakresie rzeczowym inwestycji jest:

KANALIZACJA SANITARNA:

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U Ø 200 mm o długości 308,00 m.b.

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE Ø 225 mm o długości 211,90 m.b.

– przyłącza + odejścia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 160

mm  w ilości 7 szt. o dł. łącznej 57,90 m.b.

wraz z robotami tymczasowymi, towarzyszącymi oraz odtworzeniem nawierzchni.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności