Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Podpisanie umowy na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Mutne, Sopotnia Mała, Pewel Wielka)” – Kontrakt 18a

W dniu 26 kwietnia w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisano umowę na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Mutne, Sopotnia Mała, Pewel Wielka)” – Kontrakt 18a. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo PUH WOLIMEX Eugeniusz Wojak z Limanowej. Wartość kontraktu netto wynosi  7 296 228,00 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowościach Sopotnia Mała, Pewel Wielka i Mutne;

2. budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej;

Parametry sieci kanalizacyjnej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia:

1. kanały sanitarne grawitacyjne ok. 2,70 km,

2. rurociągi ciśnieniowe ok. 1,50 km,

3. przyłącza kanalizacyjne ok. 5,50 km,

4. sieciowe przepompownie ścieków – 7 kpl,

5. przydomowe przepompownie ścieków – 14 kpl.

Parametry sieci wodociągowej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia:

1. rurociągi sieci wodociągowej ok. 0,30 km,

2. przyłącza wodociągowe ok. 0,01 km.

Czas realizacji umowy 12 miesięcy.

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności