Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Podpisano umowę na kolejne działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na Żywiecczyźnie

27 kwietnia 2018r. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”. Inwestycja obejmie między innymi budowę nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach oraz modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Całkowity Koszt Projektu wynosi 266 654 616,90 PLN, natomiast uzyskane dofinansowanie to kwota 128 858 940,24 PLN.

Więcej informacji na temat inwestycji można znaleźć w zakładce : Faza IIA Projektu

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności