Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Podpisano umowę na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Świnna

27.października w siedzibie Związku Międzygminnego podpisano umowę na Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA , pod nazwą  „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1”. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Terra Mota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gorlicach . Wartość kontraktu to 15.846.291,79 zł . Termin realizacji umowy wyznaczono do 31 grudnia 2022r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Świnna w miejscowości Rychwałdek i obejmie następujący zakres rzeczowy:

KANALIZACJA SANITARNA:

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP SN16 Dz225 mm  – 248,5 m

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 Dz200 mm – 6 531 m

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 Dz160 mm – 474 m

– rurociągi tłoczne PE100 SDR11 Dz75 mm – 168 m

– rurociągi tłoczne PE100 SDR11 Dz50 mm – 192,5 m

– ilość przyłączy kanalizacyjnych 200 szt.

WODOCIĄG:

– wodociąg PE100 SDR11 PN16 Dz110 mm – 6 367 m

– wodociąg PE100 SDR11 PN16 Dz75 mm – 258 m

– wodociąg PE100 SDR11 PN16 Dz50 mm – 386,5 m

– ilość przyłączy wodociągowych – 200 szt.

OGÓŁEM:

– sieć kanalizacji sanitarnej: 7 614 m

– ilość przyłączy kanalizacyjnych: 200 szt.

– sieć wodociągowa: 7 011,5 m

– ilość przyłączy wodociągowych: 200 szt.

wraz z robotami tymczasowymi, towarzyszącymi oraz odtworzeniem nawierzchni.

 

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności