Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Posiedzenie Rady Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”

W dn. 4 lipca w Urzędzie Miejskim w Żywcu odbyło się posiedzenie Rady Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” z udziałem lokalnych władz samorządowych oraz przedsiębiorców. Celem spotkania było powołanie władz klastra na kolejną kadencję.

W wyniku głosowania wybrano następujący skład Prezydium Rady Klastra:
1. Antoni Szlagor – Przewodniczący Prezydium Rady (Burmistrz Żywca)
2. Adam Sikorski – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady ( Prezes Zarządu Unimot S.A.)
3. Jacek Jarco – Członek Prezydium Rady (Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego)
4. Adrian Midor – Członek Prezydium Rady (Starosta Żywiecki)
5. Krzysztof Okrzesik – Członek Prezydium Rady (Wójt Gminy Gilowice)
6. Łukasz Harat – Członek Prezydium Rady (Wójt Gminy Czernichów)
7. Józef Bednarz – Członek Prezydium Rady (Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu).

Dodatkowo uczestnicy wybrali nowy skład Komitetu Klastra:
1. dr Janusz Michałek – Przewodniczący Komitetu Zarządzającego
2. Marcin Caputa – Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzającego
3. Stanisław Baczyński – Członek Komitetu Zarządzającego
4. Janusz Juraszek – Członek Komitetu Zarządzającego
5. Marian Kurowski – Członek Komitetu Zarządzającego

W trakcie spotkania Pan Paweł Nowodziński – Prezes Operatora Klastra Energii ŻEP Sp. z o. o. przedstawił prezentację w której omówił dotychczasowe działania i osiągnięcia  Klastra Energii m.in. uzyskanie dofinansowania na działania przedinwestycyjne klastra w wysokości 1 514 932, 88 zł z czego dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi  832 299,80 zł. Zadania obejmą m.in. niezbędne szkolenia dla pracowników i uczestników klastra oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych przedsięwzięć . Istotnym elementem jest również złożenie przez klaser energii wniosku na dofinansowanie działań inwestycyjnych w wysokości   132 821 700,76 zł ,  z dofinansowaniem w wysokości 49 999 979,52 zł.

Zdjęcie- własność Urząd Miasta w Żywcu

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności