Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie dot. wymiany pieców oraz odnawialnych źródeł energii

Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystępują do projektu służącemu pozyskaniu środków unijnych na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii.

Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości 95% wartości inwestycji.

Projekt, będzie ubiegał się o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a planowany termin jego realizacji to rok 2019.

Wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą pieców na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą np. pelet (w tym programie nie jest możliwa wymiana źródeł ciepła na piece na ekogroszek) wraz instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz budową instalacji wykorzystującej OZE np. solary, fotowoltaikę zapraszamy na spotkania informacyjne które odbędą się w najbliższych tygodniach, poniżej przedstawiamy terminy spotkań, które już zostały ustalone:

GMINA

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

Żywiec 22 MARZEC (CZWARTEK) GODZ. 16.00 SALA SESYJNA URZĄD MIASTA W ŻYWCU

22 MARZEC (CZWARTEK) GODZ. 17.30 KLUB PAPIERNIK

Jeleśnia 3 KWIECIEŃ (WTOREK) GODZ. 16.30 GOK JELEŚNIA
Koszarawa 10 KWIECIEŃ (WTOREK) GODZ. 16.30 GOK KOSZARAWA
Rajcza 4 KWIECIEŃ (ŚRODA) GODZ. 19.00 GOK RAJCZA
Gilowice 5 KWIECIEŃ (CZWARTEK) GODZ. 18.00 GOK GILOWICE
Łodygowice 6 KWIECIEŃ (PIĄTEK) GODZ. 16.30 GOK ŁODYGOWICE
Węgierska Górka 5 KWIECIEŃ (CZWARTEK) GODZ. 15.30 OPG WĘGIERSKA GÓRKA
Radziechowy-Wieprz 9 KWIECIEŃ (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 17.00 DOM LUDOWY RADZIECHOWY

9 KWIECIEŃ (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 19.00 DOM LUDOWY WIEPRZ

Lipowa 11 KWIECIEŃ (ŚRODA) GODZ. 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWEJ
Ujsoły INFORMACJE ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE
Milówka 13 KWIECIEŃ (PIĄTEK) GODZ. 17.00 GIMNAZJUM W MILÓWCE (STOŁÓWKA)

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę na inwestycję jest aby:

a) zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym wyrażone wskaźnikiem EPH+W wynosiło na moment zakończenia inwestycji objętej grantem dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniżej 150 kWh/(m2×rok) oraz

b) realizacja inwestycji dała efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 o minimum 30%.

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących kryteriów:

a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt.

b) wykorzystywanie instalacji centralnego ogrzewania jedynie na potrzeby socjalno-bytowe grantobiorcy i jego domowników.

c) budynek ogrzewany ciepłem z kotła węglowego i jednocześnie grantobiorca nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płaszczem wodnym (stan przed realizacją).

d) Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

e) Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz dołączy oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu;

f) Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu, który należy rozumieć jako 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu.

g) Grantobiorca umieści w widocznym miejscu plakietkę/naklejkę/tablicę informacyjno-pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

h) Instalacja zostanie zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu.

i) Grantobiorca zakupi wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia.

O szczegółach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową www.stopsmog.eu

W celu uczestnictwa w projekcie konieczne będzie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie od 16 kwietnia 2018 do 16 maja 2018 do końca dnia. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać również pod numerem telefonu+48 33 300 31 41, gdzie uzyskają Państwo informacje od przedstawicieli firmy Kreatus sp. z o.o. przygotowującej projekt.

Pobierz prezentacje dotyczącą projektu

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności