Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na Europejskim Forum Przyszłości w Chorzowie

W dniach 6-8 października tego roku przedstawiciele Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu uczestniczyli w Europejskim Forum Przyszłości, które odbyło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas wydarzenia można było odwiedzić nasze stoisko informacyjne.


Europejskie Forum Przyszłości odbyło się po raz pierwszy, jednak bez wątpienia zagości w kalendarzu wydarzeń na stałe.

“Europejskie Forum Przyszłości jest idealną płaszczyzną do wymiany poglądów o naszym regionie, jego szansach, ale także i zagrożeniach, bo tylko poprzez merytoryczną dyskusję, możemy w porę je wyeliminować lub całkowicie uniknąć” – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Stoisko informacyjne Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zainteresowało wielu gości, z którymi rozmawialiśmy o naszych działaniach i realizowanych przez nas Projektach. Duże wrażenie na naszych rozmówcach wywarł Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Faza IIA” i korzyści jakie przyniósł Żywiecczyźnie. Z naszymi przedstawicielami rozmawiali uczestnicy Kongresu z całej Polski i Europy. Wszyscy goście naszego stoiska informacyjnego podziwiali to, jak gminy powiatu żywieckiego potrafią być zgodnie i znaleźć wspólny język i porozumienie, aby razem realizować tak duże projekty wodno-ściekowe. Jednocześnie duże wrażenie wywarł fakt, że Żywiecczyzna posiada ta rozbudowaną i dobrze funkcjonującą sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz w jak sprawny sposób korzysta z unijnego wsparcia oraz wykorzystuje innowacyjne rozwiązania.

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności