Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Pobierz logo

1.Logo Związku w wersji kolor (format JPG)
POBIERZ

2.Logo Związku w wersji kolor (format EPS)
POBIERZ

3.Logo Związku w wersji kolor (format CDR)
POBIERZ

4.Logo Związku w wersji monochromatycznej (format JPG)
POBIERZ

5.Spakowane loga Związku
POBIERZ

6.Logotyp w wersji kolor ( format JPG) – Projekt “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”

POBIERZ

7.Logotyp w wersji monochromatycznej (format JPG) – Projekt “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”

POBIERZ

8. Logotyp w wersji kolor ( format JPG) – Ekodoradcy  LIFE

POBIERZ

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji