Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Struktura Organizacyjna

CZŁONKOWIE ZGROMADZENIA – GMINY NALEŻĄCE DO ZWIĄZKU:
Gmina Żywiec – Burmistrz Antoni Szlagor – PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Gmina Czernichów – Wójt Barbara Kos – Harat 
Gmina Gilowice – Wójt Krzysztof Okrzesik
Gmina Jeleśnia – Wójt Anna Wasilewska
Gmina Koszarawa – Wójt Czesław Majdak
Gmina Lipowa – Wójt Jan Góra – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Gmina Łodygowice – Wójt Andrzej Pitera
Gmina Milówka – Wójt Robert Piętka
Gmina Radziechowy Wieprz – Wójt Maciej Mika
Gmina Rajcza – Wójt Zbigniew Paciorek
Gmina Świnna – Wójt Henryk Jurasz
Gmina Ujsoły – Wójt Tadeusz Piętka
Gmina Węgierska Górka – Wójt Piotr Tyrlik

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Józef Bednarz

PEŁNOMOCNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU – MAO

Dr Janusz Michałek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Małgorzata Bieszczad – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Anna Wasilewska – Członek Zarządu (Wójt Gminy Jeleśnia)
Andrzej Pitera – Członek Zarządu (Wójt Gminy Łodygowice)
Robert Piętka – Członek Zarządu (Wójt Gminy Milówka)
Piotr Tyrlik – Członek Zarządu  (Wójt Gminy Węgierska Górka)

DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU / KIEROWNIK JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT
Wojciech Rzyczniak

SKARBNIK/ GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU ZWIĄZKU
Anna Harat

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Sołtysek

WYDZIAŁ KSIĘGOWY
Katarzyna Jaroszek – Główny Specjalista ds. Księgowych
Maja Staszkiewicz – Główny Specjalista ds. Księgowych
Anna Zaiczek – Starszy Inspektor ds. Księgowych
Agata Żółty – Główny Specjalista ds. Księgowych
Jacek Czarnota – Główny Specjalista ds. Księgowych
Marcin Moc – Inspektor ds. Księgowych

REFERAT ORGANIZACYJNY, NISKIEJ EMISJI I PROMOCJI
Magdalena Kliś, MBA – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Niskiej Emisji i Promocji
Jolanta Biernat – Główny Specjalista ds. Administracyjnych
Barbara Kufel – Główny Specjalista ds. Administracyjnych
Dawid Jakubiec – Inspektor
Beata Ligocka – Inspektor / Ekodoradca LIFE
Sylwia Capanda Migdał – Inspektor / Ekodoradca LIFE

WYDZIAŁ PN. JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKTY:

 • REFERAT PRAWNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Piotr Wiśniewski – Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych
  Maciej Sobkowski – Zastępca Kierownika Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych
  Katarzyna Motyka – Inspektor ds. Zamówień Publicznych
 • REFERAT TECHNICZNY
  Daniel Godziszka – Kierownik Referatu ds. Technicznych
  Natalia Major – Zastępca Kierownika Referatu ds. Technicznych
  Jadwiga Podgórska – Główny Specjalista ds. Technicznych
  Dominik Cendrzak – Główny Specjalista ds. Technicznych
  Magdalena Cendrzak – Główny Specjalista ds. Technicznych
  Katarzyna Lach – Główny Specjalista ds. Technicznych
  Rafał Mirek – Główny Specjalista ds. Technicznych
  Tomasz Zawada – Główny Specjalista ds. Technicznych
 • REFERAT DS. FINANSOWYCH
  Sylwia Juraszek – Kierownik Referatu ds. Finansowych
  Grzegorz Golec – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego
  Marzena Cempiel – Starszy Inspektor ds. Monitoringu
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji