Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Ekodoradcy LIFE

W celu wzmocnienia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji na terenie Żywiecczyzny, Związek Międzygminny ds. Ekologii bierze udział  w zintegrowanym projekcie LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi gminami z terenu województwa śląskiego,    a jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza na Śląsku.

W ramach projektu przeszkolona zostanie grupa koordynatorów, tzw. Ekodoradców, którzy (zgodnie zapisami Programu Ochrony Powietrza) będą służyć pomocą w doborze nowych źródeł ciepła, tłumaczyć procedury administracyjne związane z wymianą kotła i pozyskaniem dofinansowania na ten cel, wspomagać mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę kotłów.

W program zaangażowanych jest 80 samorządów gminnych województwa śląskiego oraz Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska, Śląski Ogród Botaniczny, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością. Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne samorządów i te, pochodzące z budżetu województwa śląskiego.

Zatrudnieni od 1 kwietnia w Związku Międzygminnym Ekodoradcy w pierwszym etapie zostaną przeszkoleni i wdrożeni do pracy doradczej, w kolejnym etapie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w Żywcu dla mieszkańców oraz ustalone zostaną terminy i miejsca dyżurów w gminach należących do Związku.

Od 1 lipca 2022r. zapraszamy do korzystania na stronie www.zmge.zywiec.pl  z panelu *umów wizytę*, gdzie mieszkaniec danej gminy lub miasta Żywca będzie mógł umówić spotkanie konsultacyjne do Ekodoradcy. W trakcie takich spotkań, Ekodoradcy będą służyć pomocą w doborze ekologicznych źródeł ciepła, tłumaczyć procedury administracyjne związane z wymianą kotła oraz udzielać informacji na temat istniejących programów, z których można uzyskać dofinansowanie na ten cel.

Kontakt z Ekodoradcami Projektu LIFE:

Beata Ligocka • mail: beata.ekodoradca@zmge.zywiec.pl • telefon: 33 860 10 32 lub 690 227 767 (godziny pracy: pn – czw 7.30 – 16.00; pt 7.30 – 13.30)
Sylwia Capanda Migdał • mail: sylwia.ekodoradca@zmge.zywiec.pl • telefon 33 860 10 32 lub 690 359 807 (godziny pracy: pn – czw 7.30 – 16.00; pt 7.30 – 13.30)

Biuro Projektu :
34-300 Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 4

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji