Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie działalności Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”

1 marca w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu uroczyście rozpoczęto działalność Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”. W wydarzeniu wziął udział Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak: „Dostrzegając wagę rozwoju energetyki na poziomie lokalnym, zaproponowaliśmy wprowadzenie do kontraktów terytorialnych nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój klastrów energetycznych w województwie”. Ewentualne rozszerzenie kontraktów w tym obszarze umożliwi nadawanie w konkursach preferencji projektom, które będą wspierały realizację przedsięwzięcia” – zaznaczył wiceminister. W spotkaniu uczestniczyli także I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Poseł na Sejm Kazimierz Matuszny. Na temat roli i znaczenia Klastra Energii w przebudowie lokalnej energetyki oraz ograniczenia  niskiej emisji na obszarze Żywiecczyzny referat wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Popczyk. Główne projekty, które przedstawiono podczas konferencji  dotyczyły powstania wspólnej platformy zakupowej, której zadaniem będzie m.in. sprzedaż dobrej jakości paliw stałych np. węgla po wynegocjowanych, obniżonych cenach. Adam Gorszanów prezes Grupy CZH zaprezentował elektrofiltr kominowy, który instalowany na wylocie komina, może w znaczący sposób ograniczyć wypuszczanie do atmosfery niebezpiecznych pyłów m.in. PM10. Kolejny projekt przedstawiony przez spółkę Beskid z Żywca dotyczył możliwości zastosowania nowych technologii w zakresie wykorzystania surowców lokalnych, biomasy i RDF w rozproszonych i „szytych na miarę” źródłach energii. Dodatkowo możliwości współpracy z OSD w ramach Klastra omówił Andrzej Korpol,  Tauron Dystrybucja.

Klaster Energii “Żywiecka Energia Przyszłości” formalnie powołano 9 lutego br., poprzez podpisanie umowy cywilno – prawnej, dotyczącej współpracy uczestników. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który pełni rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako reprezentant środowiska naukowego,  lokalni przedsiębiorcy oraz  firmy z branży energetycznej i IT, m.in. Tauron Dystrybucja, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., spółka i-Energia. Organami Klastra jest Rada, w skład której wchodzi przedstawiciel każdej instytucji, która podpisała umowę. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca. Kolejnym organem jest Komitet Zarządzający, który pełni rolę Zarządu tj. podejmuje decyzje w bieżących sprawach oraz współpracuje z Radą Klastra. Przewodniczącym Komitetu Zarządzającego został Janusz Michałek – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/ ZMGE Żywiec. Biuro Klastra znajduje się w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Należy podkreślić, że zainteresowanie żywieckim Klastrem jest bardzo duże, w związku z czym w marcu br. planowane jest przyjęcie kilkunastu, nowych podmiotów, w tym pozostałych gmin żywiecczyzny oraz firm m.in. Grupy Żywiec S.A. Browar w Żywcu, Żywiec Zdrój S.A., Infonet Projekt.

Głównym celem i wyzwaniem dla Klastra jest niezależność energetyczna Żywiecczyzny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia, prowadząc jednocześnie zrównoważoną gospodarkę w zakresie środowiska naturalnego. Wierzymy, że w wyniku naszych działań do 2030 roku Żywiecczyzna stanie się niezależnym energetycznie, ekologicznym regionem turystycznym.

PREZENTACJE:

1. Prezentacja : Jak powstał Klaster , Janusz Michałek
pobierz: 1__Prezentacja_Jak_powska_Klaster_Janusz_Michaek

2. Prezentacja: Klastry Energii, Jan Popczyk
pobierz: 2__Prezentacja_Klastry_Energii_Jan_Popczyk

3. Prezentacja: Rozpoczynamy, Piotr Budzisz
pobierz: 3__Prezentacja_Rozpoczynamy_Piotr_Budzisz

4. Prezentacja: Elektrofiltr Kominowy, Grupa CZH
pobierz: 4__Prezentacja_Elektrofiltr_Kominowy_Grupa_CZH

5. Prezentacja: Likwidacja niskiej Emisji , Beskid Sp. z o.o.
pobierz : 5__Prezentacja_Likwidacja_Niskiej_Emisji_Beskid_Sp__z_o_o__ywiec

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności