Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Audycje radiowe

Radio Bielsko – termin emisji 3 sierpnia 2020 nr 6

Radio Bielsko – termin emisji : 20 lipca 2020 nr 5

Radio Bielsko – termin emisji : 13 lipca 2020 nr 4

Radio Bielsko – termin emisji : 2 marca 2020  nr 3

Radio Bielsko – termin emisji : 3 lutego 2020  nr 2

Radio Bielsko – termin emisji : 6 stycznia 2020  nr 1

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji