Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Dokumenty w zakresie informacji i promocji

Ogólne dokumenty Programu Infrastruktura i Środowisko:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

Dokumenty w zakresie informacji i promocji Programu Infrastruktura i Środowisko:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1/24204=3127

 

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji