Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Gazetka „Czyste Gminy Żywiecczyzny”

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 7/8 (marzec 2021 – grudzień 2021)

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 7.8 marzec 2021 grudzień 2021

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 5/6 (wrzesień 2020 – luty 2021)

Czyste_Gminy_Żywiecczyzny_kwartalnik_5-6

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 3/4 (marzec – sierpień 2020)

Czyste_Gminy_Żywiecczyzny_kwartalnik_nr 3 i 4 (marzec_sierpień_2020)

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 2 (grudzień 2019 – luty 2020)

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 2 (grudzień 2019 – luty 2020)

Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 1 (wrzesień – listopad 2019)
Czyste Gminy Żywiecczyzny nr 12019 (wrzesień-listopad)

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji