Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Słoneczna Żywiecczyzna

Projekt “Słoneczna Żywiecczyzna”

“Słoneczna Żywiecczyzna – Faza II”

Uprzejmie informujemy, że wniosek konkursowy na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna – Faza II” złożony w dniu 28.07.2023, w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, nie został wybrany do dofinansowania. Tym samym nabór na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii nie zostanie uruchomiony.

Link do ogłoszenia wyników naboru: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/9

“Słoneczna Żywiecczyzna – Faza I”

Uwaga! Wszystkie bieżące informacje dotyczące Projektu znajdują się w zakładce http://zmge.zywiec.pl/pl/category/aktualnosci
oraz na stronie Operatora Projektu  http://zywiec.ascalor.pl/

OPERATOR PROJEKTU:
Operator projektu to podmiot któremu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zlecił realizację zadania publicznego tj. Projektu “Słoneczna Żywiecczyzna”.
Operatorem Projektu  została wybrana firma: Ascalor Sp. z o.o.

Adres biura : Żywiec 34–300, ul. Powstańców Śląskich 2/9
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00. Dodatkowe terminy dyżurów sobotnich oraz dyżurów w gminach są na bieżąco podawane na stronie https://zywiec.ascalor.pl/
Telefon: 733 009 721 – Mail: zywiec@ascalor.pl – Strona www https://zywiec.ascalor.pl/

Opis Projektu:

Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przystąpiły  do projektu którego celem jest pozyskanie dofinansowania do instalacji OZE dla mieszkańców. Liderem projektu jest Międzygminny  Związek  ds. Ekologii (ZMGE).  Projekt jest jednym z kluczowych wspólnych działań Gmin i ZMGE w ramach  Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości” .  Projekt “Słoneczna Żywiecczyzna” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:  “Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.
W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95% inwestycji na fotowoltaikę oraz na pompy ciepła.
Wartość Projektu:

Termin realizacji  do 2022-09-30 (dla mieszkańców do 2022-07-31)
Wartość całkowita 55 148 250,00 zł
Koszty kwalifikowane 54 760 750,00 zł
Dofinansowanie ogółem 52 022 712,50 zł

 

1 nabór – informacje:

Lista Podstawowa to łącznie 3000 instalacji wg poniższego zestawienia (przydzielonych limitów):

  • GILOWICE limit: 230 instalacji
  • JELEŚNIA limit: 280 instalacji
  • KOSZARAWA limit: 130 instalacji
  • LIPOWA limit: 280 instalacji
  • ŁODYGOWICE limit: 280 instalacji
  • MILÓWKA limit: 280 instalacji
  • RAJCZA limit: 230 instalacji
  • RADZIECHOWY – WIEPRZ limit: 280 instalacji
  • UJSOŁY limit: 130 instalacji
  • ŻYWIEC limit: 450 instalacji

Razem: 2570 instalacji + 430 inwestycji obejmującej Grantobiorców z całego Obszaru Projektu (składających deklaracje online)

Razem łącznie 3000 szt. instalacji

Poniżej prezentujemy strony internetowe dla każdej z gmin dedykowane inwestycji:

Warunkiem uczestnictwa w 1 naborze jest złożenie deklaracji w urzędzie gminy/miasta lub online w terminie od 5 lutego godz. 8:00 do 7 marca godz. 15:00.Po złożeniu deklaracji przez uczestników projektu kolejnym etapem jest Inspekcja budynków w których ma być realizowana inwestycja projektu.
Na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców wysłany został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach link: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie prowadzimy już naborów dla mieszkańców w ramach Projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” .

Dokumenty do pobrania:

1. Pobierz wzór umowy-1 nabór (Uchwała Zarządu z dn. 5 marca 2020r. w sprawie wzoru umowy …)

2. Pobierz regulamin naboru- 1 nabór

3. Pobierz wniosek Słoneczna Żywiecczyzna- 1 nabór

4. Pobierz Regulamin Realizacji Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr IX/59/2019 z dn. 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu…)

5.Pobierz  Listę Grantobiorców dla Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”

6. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr X/67/2019 z dn. 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu …)

7. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XII/82/2020 z dn. 29 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu…)

8. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XV/90/2020 z dn. 18 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej zmiany regulaminu…)

9. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XVI/106/2020 z dn. 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu…)

10. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XVIII/113/2021_z dn. 24 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu…)

11. Uchwała Zarządu Nr XLIII/179/2020 z dn. 16 listopada 2020r. w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru  na pompy ciepła

12. Regulamin_dodatkowego_naboru_dla_pomp_ciepla _ 18 grudnia 2020r. 

13. Uchwała Zarządu Nr LI/206/2021 z dn. 22 marca 2021r. w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru na instalacje FV i pompy ciepła -_ nabór wstrzyman!

14. Uchwała Zarządu Nr LV/213/2021 z dn. 19 kwietnia 2021r. w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru na instalacje FV i pompy ciepła 

15. Pobierz Regulamin nabór dodatkowy_( załacznik do Uchwały Zarządu Nr LV/213/2021 z dn.19.04.2021)

16. Uchwała Zarządu Nr LVI/215/2021 z dn.27 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia treści aneksu do umowy o powierzenie grantu w ramach projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” oraz zmiany umowy grantowej 

17. Uchwała Zarządu Nr LVIII/224/2021 z dn. 25 maja 2021r. w sprawie zmiany terminów naboru

18. Uchwała Zarządu Nr LXXII/273/2021 z dn. 10 listopada 2021 w sprawie naboru ciągłego na pompy ciepłą i zestawy pomp ciepła i FV…

WYNIKI:

I. Wyniki naboru dodatkowego

1. Aktualizacja_wynikow_naboru dodatkowego 2021.07.08

2. Aktualizacja wyników naboru dodatkowego 2021.08.20

3a. 2021_09_08_aktualizacja_wynikow_sloneczna

3b. 2021_09_08_lista_grantobiorcow_pv 

4a. 2021_09_23_aktualizacja_wynikow_sloneczna

4b. 2021_09_23_lista_grantobiorcow_pv

5a. 2021_11_04_aktualizacja_wynikow_sloneczna

5b. 2021_11_04_lista_grantobiorcow_pv

POBIERZ LISTĘ WYKONAWCÓW DLA PROJEKTU SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA :
http://zywiec.ascalor.pl/lista-wykonawcow/

POBIERZ LISTĘ URZĄDZEŃ DLA PROJEKTU SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA :
http://zywiec.ascalor.pl/lista-glownych-urzadzen/

POBIERZ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ:
http://zywiec.ascalor.pl/dla-wykonawcy

POBIERZ INSTRUKCJĘ ODCZYTU PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ Z POMP CIEPŁA ORAZ CIEPŁOMIERZY

sloneczna_zywiecczyzna_odczyt_energii_cieplnej

POBIERZ FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z PRODUKCJI ENERGII (word):
FormularzSprawozdania

POBIERZ FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z PRODUKCJI ENERGII (pdf):
FormularzSprawozdania

Artykuły :
1. Europerspektywy _ maj 2020r.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji