Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Słoneczna Żywiecczyzna

Projekt “Słoneczna Żywiecczyzna”

“Słoneczna Żywiecczyzna – Faza II”

Uprzejmie informujemy, że wniosek konkursowy na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna – Faza II” złożony w dniu 28.07.2023, w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, nie został wybrany do dofinansowania. Tym samym nabór na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii nie zostanie uruchomiony.

Link do ogłoszenia wyników naboru: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/9

“Słoneczna Żywiecczyzna – Faza I”

Uwaga! Wszystkie bieżące informacje dotyczące Projektu znajdują się w zakładce http://zmge.zywiec.pl/pl/category/aktualnosci
oraz na stronie Operatora Projektu  http://zywiec.ascalor.pl/

OPERATOR PROJEKTU:
Operator projektu to podmiot któremu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zlecił realizację zadania publicznego tj. Projektu “Słoneczna Żywiecczyzna”.
Operatorem Projektu  została wybrana firma: Ascalor Sp. z o.o.

Adres biura : Żywiec 34–300, ul. Powstańców Śląskich 2/9
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00. Dodatkowe terminy dyżurów sobotnich oraz dyżurów w gminach są na bieżąco podawane na stronie https://zywiec.ascalor.pl/
Telefon: 733 009 721 – Mail: zywiec@ascalor.pl – Strona www https://zywiec.ascalor.pl/

Opis Projektu:

Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przystąpiły  do projektu którego celem jest pozyskanie dofinansowania do instalacji OZE dla mieszkańców. Liderem projektu jest Międzygminny  Związek  ds. Ekologii (ZMGE).  Projekt jest jednym z kluczowych wspólnych działań Gmin i ZMGE w ramach  Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości” .  Projekt “Słoneczna Żywiecczyzna” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:  “Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.
W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95% inwestycji na fotowoltaikę oraz na pompy ciepła.
Wartość Projektu:

Termin realizacji  do 2022-09-30 (dla mieszkańców do 2022-07-31)
Wartość całkowita 51 744 897,29 zł
Koszty kwalifikowane 51 408 869,93 zł
Dofinansowanie ogółem 48 838 426,42 zł
Dofinansowanie UE 24 419 213,21 zł

Celem projektu jest rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie 10 Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu w celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych. W ramach projektu w budynkach mieszkalnych na terenie Żywiecczyzny zainstalowano:

 • 2274 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 13,9334 MWe
 • 619 pomp ciepła o łącznej mocy 6,1496 MWt

Planowany efekt ekologiczny w związku ze zrealizowaniem projektu:

 • roczna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 13 236,76 MWhe/rok
 • roczna produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych na poziomie 7 516,29 MWht/rok
 • roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych na poziomie 13 005,32 t/rok
 • roczna redukcja emisji pyłów PM10 na poziomie 0,645 ton/rok

1 nabór – informacje:

Lista Podstawowa to łącznie 3000 instalacji wg poniższego zestawienia (przydzielonych limitów):

 • GILOWICE limit: 230 instalacji
 • JELEŚNIA limit: 280 instalacji
 • KOSZARAWA limit: 130 instalacji
 • LIPOWA limit: 280 instalacji
 • ŁODYGOWICE limit: 280 instalacji
 • MILÓWKA limit: 280 instalacji
 • RAJCZA limit: 230 instalacji
 • RADZIECHOWY – WIEPRZ limit: 280 instalacji
 • UJSOŁY limit: 130 instalacji
 • ŻYWIEC limit: 450 instalacji

Razem: 2570 instalacji + 430 inwestycji obejmującej Grantobiorców z całego Obszaru Projektu (składających deklaracje online)

Razem łącznie 3000 szt. instalacji

Poniżej prezentujemy strony internetowe dla każdej z gmin dedykowane inwestycji:

Warunkiem uczestnictwa w 1 naborze jest złożenie deklaracji w urzędzie gminy/miasta lub online w terminie od 5 lutego godz. 8:00 do 7 marca godz. 15:00.Po złożeniu deklaracji przez uczestników projektu kolejnym etapem jest Inspekcja budynków w których ma być realizowana inwestycja projektu.
Na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców wysłany został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach link: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie prowadzimy już naborów dla mieszkańców w ramach Projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” .

Dokumenty do pobrania:

1. Pobierz wzór umowy-1 nabór (Uchwała Zarządu z dn. 5 marca 2020r. w sprawie wzoru umowy …)

2. Pobierz regulamin naboru- 1 nabór

3. Pobierz wniosek Słoneczna Żywiecczyzna- 1 nabór

4. Pobierz Regulamin Realizacji Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr IX/59/2019 z dn. 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu…)

5.Pobierz  Listę Grantobiorców dla Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”

6. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr X/67/2019 z dn. 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu …)

7. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XII/82/2020 z dn. 29 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu…)

8. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XV/90/2020 z dn. 18 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej zmiany regulaminu…)

9. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XVI/106/2020 z dn. 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu…)

10. Pobierz zmiany w Regulaminie Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Uchwała Zgromadzenia Nr XVIII/113/2021_z dn. 24 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu…)

11. Uchwała Zarządu Nr XLIII/179/2020 z dn. 16 listopada 2020r. w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru  na pompy ciepła

12. Regulamin_dodatkowego_naboru_dla_pomp_ciepla _ 18 grudnia 2020r. 

13. Uchwała Zarządu Nr LI/206/2021 z dn. 22 marca 2021r. w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru na instalacje FV i pompy ciepła -_ nabór wstrzyman!

14. Uchwała Zarządu Nr LV/213/2021 z dn. 19 kwietnia 2021r. w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru na instalacje FV i pompy ciepła 

15. Pobierz Regulamin nabór dodatkowy_( załacznik do Uchwały Zarządu Nr LV/213/2021 z dn.19.04.2021)

16. Uchwała Zarządu Nr LVI/215/2021 z dn.27 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia treści aneksu do umowy o powierzenie grantu w ramach projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” oraz zmiany umowy grantowej 

17. Uchwała Zarządu Nr LVIII/224/2021 z dn. 25 maja 2021r. w sprawie zmiany terminów naboru

18. Uchwała Zarządu Nr LXXII/273/2021 z dn. 10 listopada 2021 w sprawie naboru ciągłego na pompy ciepłą i zestawy pomp ciepła i FV…

WYNIKI:

I. Wyniki naboru dodatkowego

1. Aktualizacja_wynikow_naboru dodatkowego 2021.07.08

2. Aktualizacja wyników naboru dodatkowego 2021.08.20

3a. 2021_09_08_aktualizacja_wynikow_sloneczna

3b. 2021_09_08_lista_grantobiorcow_pv 

4a. 2021_09_23_aktualizacja_wynikow_sloneczna

4b. 2021_09_23_lista_grantobiorcow_pv

5a. 2021_11_04_aktualizacja_wynikow_sloneczna

5b. 2021_11_04_lista_grantobiorcow_pv

POBIERZ LISTĘ WYKONAWCÓW DLA PROJEKTU SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA :
http://zywiec.ascalor.pl/lista-wykonawcow/

POBIERZ LISTĘ URZĄDZEŃ DLA PROJEKTU SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA :
http://zywiec.ascalor.pl/lista-glownych-urzadzen/

POBIERZ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ:
http://zywiec.ascalor.pl/dla-wykonawcy

POBIERZ INSTRUKCJĘ ODCZYTU PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ Z POMP CIEPŁA ORAZ CIEPŁOMIERZY

sloneczna_zywiecczyzna_odczyt_energii_cieplnej

POBIERZ FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z PRODUKCJI ENERGII (word):
FormularzSprawozdania

POBIERZ FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z PRODUKCJI ENERGII (pdf):
FormularzSprawozdania

Artykuły :
1. Europerspektywy _ maj 2020r.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji