Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Tablice informacyjne i pamiątkowe

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 12c “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Milówka”

K.12c_ Milówka

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 12d “Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Milówka”

K.12d_Milowka

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 12e “Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Milówka”

K12e_Milówka

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 13c „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Gminy Rajcza”

K.13c Rajcza

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 13d “Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza”

K.13d_Rajcza

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 14c “Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w Gminie Ujsoły”

K.14c_ Ujsoły

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 14d “Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły”

K14d_Ujsoły

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 18-1 “Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Jeleśnia”

K.18-1_Jeleśnia

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 18-2 “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki”

K.18-2_Jeleśnia

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 18-4 “Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gminie Jeleśnia (Korbielów)”

K18-4_Jeleśnia

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 18-a “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia – dokończenie”

K.18a_Jeleśnia

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 20c “Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Lipowa”

K.20c_ Lipowa

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 20f “Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gminie Lipowa”

Lipowa_Kontrakt 20f

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 20g “Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa

K.20g_Lipowa

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 21d-1 “Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Radziechowy-Wieprz”

K. 21d-1 Radziechowy W.

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 21f-2 “Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy-Wieprz”

Radziechowy Wieprz_Kontrakt 21f-2

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 21h “Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Radziechowy-Wieprz”

K21h_R.Wieprz

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 22-3 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”

K 22-3_Łodygowice

Tablica informacyjna dla Kontraktu nr 23-4 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Gminie Żywiec”

K.23-4 Żywiec

Tablica informacyjna NFOŚiGW Warszawa

Tablica NFOŚiGW

Tablice pamiątkowe dla Projektu “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”

TABLICE PAMIĄTKOWE

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji